นายแพทย์วิกฤตนรากรณ์ คงแดง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 1, 2018 ตุลาคม 2, 2018 ตุลาคม 3, 2018 ตุลาคม 4, 2018 ตุลาคม 5, 2018 ตุลาคม 6, 2018 ตุลาคม 7, 2018
ตุลาคม 8, 2018 ตุลาคม 9, 2018 ตุลาคม 10, 2018 ตุลาคม 11, 2018 ตุลาคม 12, 2018 ตุลาคม 13, 2018 ตุลาคม 14, 2018
ตุลาคม 15, 2018 ตุลาคม 16, 2018 ตุลาคม 17, 2018 ตุลาคม 18, 2018 ตุลาคม 19, 2018 ตุลาคม 20, 2018 ตุลาคม 21, 2018
ตุลาคม 22, 2018 ตุลาคม 23, 2018 ตุลาคม 24, 2018 ตุลาคม 25, 2018 ตุลาคม 26, 2018 ตุลาคม 27, 2018 ตุลาคม 28, 2018
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018

โรคไอกรน

ไอกรน (Pertussis) เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียบอร์เดเทลลา เพอร์ทัสซิส หลังติดเชื้อในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายเป็นหวัด เช่น ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล หลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการไอต่อเนื่องอย่างรุนแรงและมีเสียงไอที่เป็นเอกลักษณ์หรือเสียงดัง วู้ป (ไอมีเสียงที่เกิดจากการหายใจลำบาก) จึงมีอีกชื่อเรียกว่า Whooping Cough เป็นที่มาของชื่อไอกรนในภาษาไทย ในทารกหรือเด็กเล็กอาจไม่พบอาการไอ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเป็นหลัก ไอกรนเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน โดยเชื้อสามารถแพร่กระจายได้จากการไอหรือจาม ทารกและเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

Find out more

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก บางคนเดินเข้าโรงพยาบาลไปนอนรักษาง่ายๆ ไม่กี่วันก็กลับบ้าน แต่บางคนสามารถมีอาการหนักจนถึงขั้นเข้าห้องไอซียู ให้เลือด ให้น้ำเกลือ หากร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานไหว หรือเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ก็อาจเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันได้เช่นกัน

Find out more

โรค MERS

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory Syndrome: MERS หรือโรคเมอร์ส เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus :MERS CoV) ขณะนี้พบว่า การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และล่าสุดมีการระบาดที่เกาหลีใต้ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจํากัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

Find out more

CONNECT WITH US